Eticheta

Stanley Jones

S

Reflecție la minut

Cam așa am putea intitula ceea ce se întâmplă de câteva luni la Radio Vocea Evangheliei – Timișoara. În fapt, scurta mea intervenție se livrează sub titlul: Minutul de reflecție. S-a născut într-o discuție amicală avută cu o truditoare a Domnului, Cristina Olariu. Implicată activ la RVE, meticuloasă și cu spirit de inițiativă, Cristina a reușit să mă convingă. Am selectat anumite maxime de...

Rugăciune (50)

O, Dumnezeule, am intrat într-o lume nouă, deoarece o lume nouă a intrat în mine. Ajută-mă să trăiesc în așa fel încât oamenii să mi se pară diferiți și eu să le par diferit, căci sunt diferit. Și Îți mulțumesc atât de mult pentru aceasta. Mulțumesc Tată!
(Stanley Jones)

Rugăciune (49)

O, Dumnezeule, am nevoie de clipele de liniște cu Tine întocmai cum am nevoie de hrana fizică. Mă dedic lor. Mă hotărăsc să-mi tai dreptul de la hrana fizică de fiecare dată când îmi neglijez hrana spirituală. În felul acesta, sufletul și trupul vor suferi împreună și se vor bucura împreună. Căci sunt hotărât să respect lucrul acesta și să plătesc prețul ca să-l realizez.
(Stanley Jones)

Urcușul spre victorie

În cunoscuta-i lucrare Viața din abundență, îndrăgitul Stanley Jones oferă câteva trepte înspre eliberare și victorie spirituală. Am găsit ziditoare scara lui Jones și m-am gândit să o ofer, în sinteză, și cititorilor mei. 1. Întoarce în minte direcția și spiritul vieții tale Primul pas către sănătatea mintală și spirituală este onestitatea completă. Eul acela urât pe care tu, probabil, l-ai...

Rugăciune (48)

O, Dumnezeule, eu am nevoie de un Stăpân. Înlănțuie-mă în libertate; întunecă-mă în lumină; sfâșie-mă în totalitate; redu-mă la tăcerea care cântă; golește-mă pentru adevărata plinătate. Te rog, în Numele Domnului Isus.
(Stanley Jones)

Rugăciune (39)

O, Dumnezeule, ezitările mele m-ar face să mă agăț de un compromis, de o jumătate de măsură. Salvează-mă de aceasta. Eu nu vreau nimic mai puțin decât pe Tine. Știu că orice altceva mai puțin decât Tine va ceda în ultimă instanță și mă va lăsa să mă prăbușesc. Eu vin la Tine!
(Stanley Jones)

Rugăciune (38)

Tatăl meu, văd acum că Tu ești Tată al familiei mele. Tu m-ai făcut în așa fel încât nu pot să trăiesc în pace cu mine însumi dacă nu pot să trăiesc în pace cu restul familiei. Văd că trebuie să trăiesc prin iubire sau prin pierdere. Ajută-mă, astăzi, să trăiesc prin iubire.
(Stanley Jones)

Rugăciune (36)

O, Dumnezeule, eu priveam și așteptam să văd cerurile sfâșiindu-se și să Te văd coborând din ele și când colo iată că descopăr acum urmele pașilor Tăi în ființa mea. Tu Ți-ai trasat calea în structura mea. Tu erai atât de aproape de mine și eu fugeam de Tine, crezând că fug doar de lege. Iartă-mă!
(Stanley Jones)

Rugăciune (35)

O, Doamne, mă trezesc împresurat de nevoia de a crede în Tine. Viața se strânge roată în jurul meu și mă forțează să cred. Credința devine inevitabilă. Și eu nici nu vreau să scap, căci a scăpa înseamnă a scăpa de sănătate mintală, a pierde șansa ușii deschise. Ajută-mă să intru!
(Stanley Jones)

Rugăciune (34)

O, Dumnezeule, eu vin la Tine pentru o lumină mai clară. Lumina începe să se arate în nori – încep să văd că fără Tine universul se prăbușește în nimicnicie. Cu Tine, el capătă o semnificație – datele problemei mele îmi dau o sumă pozitivă. Ajută-mă să Te găsesc pe Tine: Cheia.
(Stanley Jones)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.