Eticheta

Serapion din Thmuis

S

Rugăciune (20)

Ție ne mărturisim, iubitorule de oameni Dumnezeule, la Tine ne aruncăm neputințele noastre și cerem să ni se dea putere. Iartă păcatele noastre dinainte și lasă toate greșelile trecute și fă-ne oameni noi. Arată-ne robi sinceri și curați. Ție ne închinăm pe noi înșine, primește-ne, Dumnezeule al adevărului, primește poporul acesta: dă-i să fie întreg sincer, dă-i să viețuiască în întregime în...

Rugăciune (19)

Te chemăm pe Tine, Tatăl Unului-Născut, Domnul a toate, Ziditorul făpturilor și Făcătorul celor făcute; mâini curate întindem spre Tine și ne deschidem mințile spre Tine, Doamne; ne rugăm fii îndurat, curăță-ne, fii binevoitor, fă-ne mai buni, lărgește-ne în virtute, credință și cunoaștere, cercetează-ne, Doamne, căci spre Tine am trimis neputințele noastre.
(Serapion din Thmuis)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.