Eticheta

secolul XIX

s

Exercițiu de neuitare: C. A. Rosetti

La 8 aprilie 1885 se stingea, la București, unul dintre cei mai mari oameni ai României moderne: Constantin Alexandru Rosetti. Născut tot în capitală (2 iunie 1816), a fost fiul spătarului Alexandru Rosetti și a Elenei Obedeanu. Printre isprăvile lui publice, amintim coordonarea Revoluției de la 1848 din Țara Românească și lupta pentru Unirea Principatelor Române. La acestea se adaugă o bogată...

Educația copiilor: perspectiva paternă

Medicul Carol Davila – plecat mult de acasă – comunica uneori cu soția sa prin scrisori. La un moment dat, în 1866, când băiețelul avea doar patru ani, scria: Sper că Alexandru va ști toate literele și numele tuturor animalelor și obiectelor din frumosul său album, atât în franțuzește, cât și în nemțește. Trebuie să se obișnuiască de pe acum, să stea locului în fiecare zi câteva...

Stefan Zweig: sfârșit de secol XIX

Stefan Zweig (1881-1942) se apropia de 30 de ani când secolul XIX devenea istorie. Era tânăr, viguros, avid de cunoaștere. Membru al unei categorii privegiate – aristocrația vieneză – Zweig este unul dintre cei mai fini martori ai acestei perioade. În autobiografia sa intitulată Lumea de ieri (Univers, București, 1998), autorul descrie un crâmpei din această lume. Prin citatul următor...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.