Eticheta

rugăciuni celebre

r

Rugăciune (92)

Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul prețios care este acest copil. Cuvântul Tău spune că orice dar bunși desăvârșit vine de la Tine, de aceea știu că Tu mi l-ai dat ca să-l îngrijesc și să-l crec. Ajută-mă să fac acest lucru. Arată-mi domeniile în care îl țin încă strâns lipit de mine și ajută-mă să îl încredințez protecției, călăuzirii și povățuirii Tale. Ajută-mă să nu trăiesc cu frica unor...

Rugăciune (93)

Tată, trebuie să întreb cine poate să ajungă în cele mai adânci locuri ale inimii mele? Cine poate să îmi sondeze conștiința și să îmi scoată la lumină păcatele? Cine are puterea, Tată, să smulgă ofensele din inima mea? Cine poate să îmi dea puterea să merg la cei față de care am greșit sau la cei care m-au rănit? Cine, o, Tată, cine poate să facă aceasta? Eu nu o pot face singur. Vino la mine...

Rugăciune (92)

Tată, mă rog să-mi dai onestitatea de a Te lăsa să aduci la limină păcatele ascunse pe care le-am tolerat din cauza trecutului meu. Ajută-mă să privesc la toate lucrurile care mi s-au întâmplat și, apoi, să îmi vărs amărăciunea ca pe un vas cu apă la picioarele crucii Domnului Isus. Izbăvește-mă de iraționalitatea păcatului, care mă face să fiu defensiv și suspicios în ceea ce privește orice...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.