Eticheta

Richard Foster

R

Rugăciune (77)

În Numele puternic al lui Isus Hristos, mă ridic împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Mă împotrivesc oricărei forțe ce ar căuta să mă distragă și să mă îndepărteze de centrarea mea în Dumnezeu. Resping conceptele și ideile distorsionate care fac păcatul ceva plauzibil și de dorit. Mă opun oricărui lucru ce încearcă să mă împiedice să cunosc părtășia deplină cu Dumnezeu. Mă rog aceste...

Rugăciune (76)

O, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, atât de mulți suferă în ziua aceasta. Ajută-mă să stau alături de ei în suferința lor. Nu știu de fapt cum să fac acest lucru. Sunt ispitit mai degrabă să înalț o rugăciune rapidă și să-i trimit de la mine decât să îndur alătur de ei pustiirea suferinței. Arată-mi calea către durerea lor. În Numele și pentru meritele lui Isus.
(Richard Foster)

Rugăciune (75)

Duhule Sfânt îndurător, așa de mult din viața mea pare a gravita în jurul propriilor mele interese și al bunăstării mele. Aș vrea să-mi fie dată măcar o singură zi în care tot ceea ce fac să fie în folosul altuia, nu doar al meu. Poate că rugăciunea pentru alții este un punct de pornire. Ajută=mă să fac asta fără a simți nevoia de a fi lăudat sau răsplătit. În numele lui Isus.
(Richard Foster)

Rugăciune (74)

Tată iubit, nu vreau să Te tratez ca pe un fel de Moș Crăciun, însă am nevoie să-Ți cer anumite lucruri. Dă-mi, Te rog, hrană pentru astăzi. Nu cer pentru ziua de mâine, ci pentru astăzi. Te rog să mă ierți pentru infinit de multele greșeli față de bunătatea Ta pe care le-am săvârșit azi… De multe dintre ele nici măcar nu sunt conștient. Și dacă, în igonranța mea, am cerut lucruri care de...

Rugăciune (73)

Dumnezeule atotputernic, Dumnezeule preasfânt și preaînalt, Îți mulțumesc că dai atenție lucrurilor mărunte. Mulțumesc pentru că pui preț pe ceea ce este neînsemnat. Mulțumesc pentru că te preocupă crinii de pe câmp și păsările cerului. Mulțumesc că Îți pastă de mine. În Numele lui Isus.
(Richard Foster)

Rugăciune (72)

Domnul meu și Dumnezeul meu, îmi este greu să ascult. Adică nu vreau să spun chiar greu, nu acesta este cuvântul, căci înțeleg că este vorba aici mai mult de a primi, decât de a încerca. Ce vreau să spun de fapt este că sunt atât de orientat către acțiune, atât de interesat doar de obținerea produsului final, încât îmi este mai ușor să fac decât să fiu. Aș vrea să învăț cum să mă scufund în...

Rugăciune (71)

O, Doamne, Domnul meu, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Pleiadele și Orionul Îți cântă laudă. Vrăbiile și pițigoii negri le imită cântul. Toată creația pare a exista în armonie cu Tine, Maestrul Dirijor. Toată, cu excepția mea. De ce? De ce doar eu vreau să-mi fredonez propria melodie? Cu siguranță sunt o creatură încăpățânată. Iartă-mă. Îmi doresc cu adevărat să intru mai plenar...

Rugăciune (70)

Binecuvântatule Mântuitor, nu sunt suficient de priceput la a mă odihni în căușul mâinii Tale. Nimic din experiența mea anterioară nu m-a învățat acastă odihnă. Am fost învățat cum să-mi asum responsabilitatea. Am fost învțăat cum să dețin controlul. Dar cât privește odihna? Nu, nu am niciun model, nu știu nicio paradigmă pentru odihnă. Ajută-mă să calc pe urmele pașilor Tăi. Învață-mă să văd...

Rugăciune (69)

O, Dumnezeule preaînalte, Dumnezeule glorios, cât de mare mi-este dilema! În prezența Ta coleșitoare, tăcerea pare a fi cea mai bună atitudine. Și totuși, dacă eu rămân liniștit, înseși pietrele vor striga. Însă dacă vorbesc, ce vei spune? Iubirea este cea care mă cheamă să dau drumul vorbirii, deși tot simt că mă bâlbâi. Te iubesc, Doamne Dumnezeule. Te ador, mă închin Ție. Mă plec înaintea Ta...

Rugăciune (68)

Binecuvântatul meu Mântuitor, bat pasul încoace și încolo la altarul angajamentului. Chiar vreau să deprind un obicei statornic al rugăciunii; cel puțin, asta vreau în momentul de față. Nu știu sigur dacă același lucru îl voi mai vrea peste două săptămâni. Știu însă că fără un anume fel de comuniune consistentă cu Tine, nu voi ajunge să cunosc supunerea sfântă. Așadar, pe cât îmi stă în putință...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.