Eticheta

reflecții despre epidemie

r

„Toţi suntem liberi şi, totodată, arestaţi la domiciliu”

Ce repede se mișcă lucrurile! Un scriitor italian – Paolo Giordano – a și publicat o carte despre COVID-19. După cum mărturisește, a făcut primele însemnări când virusul era departe, în China, și apoi a continuat să scrie pe măsură ce Italia se afunda tot mai mult în drama despre care știm cu toții. Vomul a apărut și în românește sub titlul În vremea contaminării, în traducerea...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.