Eticheta

răutatea omului

r

Haina, dinții și călcătura omului

Există un soi de iscusință care e urâciune; cel lipsit de înțelepciune este un nerod. Mai bun e unul cu minte puțină dar cu frică de Domnul decât unul doldora de pricepere, dar care calcă legea. Există o iscusință subțire, dar totodată nedreaptă, și unul care folosește viclenia spre a-și dobândi dreptatea. E câte unul care merge încovoiat de întristare, dar cu lăuntrul plin de vicleșug: își...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.