Eticheta

rânduiala căsătoriei

r

Cele șapte binecuvântări ale căsătoriei

În tradiția iudaică, în ziua nunții (și în prezența a doi martori) se rosteau în chip solemn Cele șapte binecuvântări ale căsătoriei. Abia după acest mic ritual și după consimțământul mirilor, aceștia deveneau soț și soție, întemeind un nou cămin. Iată cum sună aceste binecuvântări: Binecuvântat fii, Doamne, Regele universului, care ai creat rodul viței. Binecuvântat fii, Doamne, Regele...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.