Eticheta

pictori celebrii

p

Printre cărturarii evrei

Puțini au descris mai bine frecventele întâlniri dintre Isus și liderii iudaici. Hristos printre doctori (cu sensul de specialiști în Lege) este una dintre capodoperele semnate de Albrecht Durer. Pictură în ulei de mare expresivitate, ea readuce în fața privitorului una dintre temele fundamentale ale artistului: viața lui Isus. În ipostazele ei cele mai șocante (cum am văzut și în cazul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.