Eticheta

Pavel

P

Sondări în creștinismul primar

După frenezia Codului lui Da Vinci scrisă de romancierul Dan Brown unii chiar s-au apucat de treabă. Dintre aceștia – probabil cel mai prodigios – este Bart D. Ehrman. Așa a apărut prima lucrare care alege apele intidulată: Adevăr și ficțiune în Codul lui Da Vinci, o investigație demnă de tot respectul. Cum un mare autor nu scrie doar reacționând, a simțit nevoia să revină cu o a doua...

Siria sub asediu

După numele ei întreg Republica Arabă Siriană, Siria este un stat în Orietnul mijlociu pe coasta de est a Mării Mediterane. Având capitala la Damasc, principalul grup etnic este reprezentat de arabi, iar kurzii constituie cea mai importantă minoritate. Islamul este religia predominantă (ramura sunnită), urmat de creștinism și religia druzilor. Creștinii reprezintă 10% din populație. Asta înseamnă...

Trinitatea lumii moderne

Alături de relativism și secularism, individualismul face parte cu siguranță din trinitatea lumii moderne. Recuperând sensul biblic al semnificației persoanei, dar răstălmăcindu-l pentru a se potrivi cu o concepție naturalistă, nebiblică, despre lume și viață, iluminismul a condus lumea occidentală modernă înspre o înțelegere complet individualistă a vieții, iar această concepție nu a fost...

Despre neprihănire la RVE

Începând de azi, după programul obișnuit (09 și, reluare, 21), în fiecare joi Radio Vocea Evangheliei Oradea va transmite o serie nouă de mesaje biblice. În număr de cinci, ele sunt rodul unei preocupări ce o am de la începutul acestui an. M-a fascinat în ultima vreme modul în care apostolul Iacov concepe neprihănirea. Într-un fel am vrut prin această serie de mesaje să fac dreptate acestei...

Clement Romanul

Părinte Apostolic și episcop al Romei, a trăit la cumpăna dintre primele două secole. După unii istorici Clement Romanul i-ar fi cunoscut personal pe Petru și Pavel. Informațiile biografice sunt lacunare (Irineu nu pomenește nimic despre el), mențiunile fiind legate în special de opera acestuia (Eusebiu și Ieronim sunt exemple clare aici). Textul de mai jos are o conotație deopotrivă teologică și...

Secretele maturității spirituale

Eram într-o seară la biserică. Era o seară obișnuită de joi, cu o prezență mai redusă decât duminica. Frățietatea se închina Domnului în tihnă, alternând cântarea cu rugăciunea. O adolescentă urma să cânte, urmată de o soră mai în vârstă. Generația nepoților și a bunicilor a fost reprezentată – mi-am zis. Se ridică un frate din biserică și, pășind spre microfon, încearcă să ne îndemne la...

Centrul gândirii pauline

În ultimele două secole preocuparea pentru epistolele apostolului Pavel a crescut considerabil. Teologi și filologi de mare anvergură și-au pus deoparte ani buni pentru a înțelege gândirea celui care a sistematizat, pentru prima dată, doctrina creștină. Iată câteva propuneri prezentate sintetic alături de numele celor care le-au susținut: doctrina justificării prin credință (E. Kasemann);...

Koinonia în Biserica Primară (1)

Conceptul de koinonia este unul dintre cele mai îndrăgite din Noul Testament. Tradus îndeobște prin părtășie, conceptul se pretează unei analize teoretice dar, în egală măsură, unei aplicabilități imediate. Mai toți exegeții sunt de acord că părtășia este un tip de relație inedită. Nu poate fi pusă în aceeași categorie cu întâlnirile sociale, cu anumite consensuri și nici cu momentele când...

Gordon Fee (din nou) în românește

O frumoasă surpriză am avut zilele trecute. Profesorul Gordon Fee, vârful de lance al teologiei biblice penticostale, a fost din nou tradus în limba română. După ce ne-au fost oferite cărți precum Biblia ca Literatură și Exegeza Noului Testament, acum avem acces la Pavel, Duhul și poporul lui Dumnezeu (Casa Cărții, Oradea, 2010). Apărută după 13 de la publicare, lucrarea lui Fee este o bună...

Petru, Pavel și Ioan

Nu sunt doar trei nume de apostoli. Istoria gândirii creștine încarcă biografiile lui Petru, Pavel și Ioan cu o semnificație unică. Sunt văzuți ca și triada apostolică, adevărate paradigme ale creștinismului universal. Teologul Emil Bock (1895-1959), colaboratorul apropiat al lui Rudolf Steiner, împarte creștinismul plecând de la cei trei apostoli. Avem astfel creștinismul petrin, creștinismul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.