Eticheta

Ortodoxie

O

Bolile dogmatismului (1)

Într-un mod paradoxal, cea mai gravă maladie a teologiei pare a fi idolatria. Spunem „în mod paradoxal” deoarece obiectul ei sunt chiar dogmele. Nimic nou sub soare! Sfântul Grigore de Nyssa își avertiza confrații întru credință asupra acestei ispite gnoseologice: conceptele despre Dumnezeu pot deveni idoli. Cum poate fi identificată pomenita maladie? Relativ simplu: urmând comportamentul...

Petre Pandrea despre Vladimir Ghika (2)

Continuare de AICI: Eu sunt născut, am crescut şi am să rămân în confesiunea strămoşilor lui Vladimir Ghika, adică creştin ortodox. Timp de patru decenii (fiindcă eu sunt născut în preajma Sfinţilor Petru şi Pavel, la 1904), viaţa şi mesajul Monseigneurului s-au împletit cu viaţa noastră spirituală, a micilor mandarini valahi din generaţia mea. Primul său scandal a fost convertirea la catolicism...

Caracterul repetitiv al ereziilor

Religia creștină este instabilă încă de la nașterea sa. Ea adăpostește un mănunchi de dificultăți, o grămadă de motive de îndoială, are nevoie de un permanent efort ca să-și mențină echilibrul. Dar rareori se întâmplă ca crizele ce apar succesiv în funcție de circumstanțele istorice să nu urmeze niște scheme regulate deja recunoscute. Există, pe masivul cretin, culoare de avalanșă care au fost...

Evanghelia după Ioan: „o minunăție”

Evanghelia după Ioan este o minunăție din punct de vedere al mișcării ce o caracterizează. După cum am văzut, prologul vorbește despre tot ce poate fi mai înalt, despre Treimea Preasfântă și mișcarea din interiorul Treimii. Se relatează apoi coborârea Cuvântului de la Tatăl la noi și se desfășoară drumul Cuvântului printre noi. Iar acum noi înșine ne ridicăm și urcăm împreună cu El spre slava pe...

Ortodoxia, Catolicismul și Protestantismul

Ortodoxia pune accentul pe contactul colectiv, teluric, cu Dumnezeu, ca un atașament aproape fizic față de lumea supranaturală. În catolicism, mântuirea individuală prin opere dobândește mai multă importanță, dar aici individualismul e puternic temperat de simțul ierarhiei și al organizării pe care Biserica Romei l-a moștanit de la imperiu și care rămâne una dintre caracteristicile sale dominante...

Ecumenismul din perspectivă ortodoxă

Am găsit un iutub despre ecumenism. Atenție, este viziunea ortodoxă asupra ecumenismului. După cum veți vedea, ortodoxia este privită ca o victimă istorică a catolicismului. Ce vă pot asigura este că, urmărind materialul, vă puteți face o idee despre optica ortodoxă pe marginea subiectului.

Osama și iconografia

Iată-l! Pe tavanul unei capele militare ortodoxe din Cluj-Napoca, Osama bin Laden înaintează energic. Ofensiv și neînfricat, liderul taliban se îndreaptă în mare viteză înspre Turnurile Gemene din New York. Barba încovoiată sugerează o stare expansivă și în fața căreia nimeni nu se poate interpune. După cum mai observați este călare pe un avion, iar în mâna dreaptă are o furcă. Înalta tehnologie...

Cu ochii spre Cer

Creștinătatea română retrăiește azi Înălțarea Domnului. Bisericile de diferite confesiuni se străduesc să marcheze momentul prin predică și cântec. Cu acest prilej m-am gândit să vă las două variante picturale asupra Înălțării. Prima imagine reproduce tabloul lui Rembrandt. O vom numi varianta artistică și vom sesiza mișcarea din jurul Hristosul ce urcă spre Cer. A doua aparține spațiului...

Nevoia europeană de ortodoxie

Într-un interviu apărut recent pe www.cotidianul.ro aflăm despre rolul pe care Ortodoxia – inclusiv românească – îl poate juca în cultura Europei Occidentale. Intervievatul este reputatul filozof și teolog ortodox Christos Yannaras, considerat cel mai mare gânditor al Greciei contemporane. În opinia domniei sale țările predominant ortodoxe din UE – Bulgaria, Cipru, Grecia...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.