Eticheta

Norman Russell

N

Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul)

Necanonică (după unii deuterocanonică), absentă din textul masoretic (TM), dar prezentă în Septuaginta (LXX), această carte post-exilică este de o frumusețe aparte. Noțiunile și imaginile sunt izbitor de asemănătoare cu Proverbele lui Solomon, dar și cu alte scrieri din literatura iudaică. Autorul – fiul lui Sirah – face dovada unei cunoașteri prodigioase a Torei, dar și o amplă...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.