Eticheta

naivitatea

n

Koinonia în Biserica Primară (2)

Un alt text care descrie koinonia (părtășia) Bisericii Primare este Fapte 4.32-5.11. Deși se trece cu lectura dintr-un capitol în altul, subiectul rămâne același. La finele capitolului 4 ni se prezintă exemplul lui BARNABA, un exemplu de dăruire și corectitudine; în debutul capitolului 5 avem exemplul cuplului ANANIA ȘI SAFIRA, în cazul acesta un exemplu negativ. Comunitatea din Ierusalim...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.