Eticheta

Max Scheler

M

Scheler și hățișurile eticii

Născut la 22 august 1874 (Munchen), Max Scheler a fost un ilustru filozof german cunoscut în domeniul fenomenologiei, filozofiei valorilor, sociologiei și antropologiei filozofice. Și-a pus amprenta și asupra filozofiei religiei, Scheler a dezvoltat metoda filozofică a lui Edmund Husserl. Filozoful și scriitorul spanilol Jose Ortega y Gasset îl numește: primul om care a intrat în paradisul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.