Eticheta

materialism

m

Trup și suflet

Relația dintre trup (carne, materialitate) și suflet (spirit, imaterialitate) a suferit metamorfoze multiple de-a lungul istoriei. Adesea trupul a fost văzut ca o închisoare a sufletului, iar relația s-a structurat pe ecuația: inferior-superior. De aici s-au născut tot felul de filosofii sau teologii ale antagonismului, care au condus la opțiuni exclusiviste: fie suflet, fie trup. Dar, ca să...

Spiritualitate și materialism

Doctrinele spirituale nu limitează, în realitate, mintea așa cum o fac negările materialiste. Chiar dacă eu cred în nemurire, nu sunt nevoit să mă gândesc la ea. Dar, dacă nu cred, îmi interzic să mă gândesc la ea. În primul caz drumul este deschis și pot merge cât de departe poftesc; în cel de-al doilea, drumul este închis. Se poate aduce totuși încă un argument, și mai puternic… De...

Dependenți de El

Voia lui Dumnezeu este ca viețile noastre să fie o criză perpetuă de dependență de El. Noi ne împotrivim voii Sale pentru viețile noastre când ne strângem comori pe pământ. Viața de credință nu se întâmplă automat când o persoană devine creștină. Este nevoie de acțiune deliberată din partea sa. Acest lucru este valabil în special într-o societate prosperă. Credinciosul trebuie să se pună pe sint...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.