Eticheta

mari mistici

m

Rugăciunea săptămânii (117)

Tată iubit, mulțumesc pentru darul vieții. Mulțumesc pentru toate crizele, încercările ei, pentru toate durerile și lipsurile, pentru boală și moarte: moartea persoanelor dragi mie și pentru propria-mi moarte.  Mulțumesc pentru viața cu Tine și mai adevărată și mai reală pe care o voi avea după moarte. Prin Isus Cristos, Fiul Tău și Mântuitorul meu, îți consacru toate lucrurile, planurile, visele...

A fugi de tine însuți

Adevăr grăiesc, că dacă nu fugi, înainte de toate, de tine însuți, atunci, oriîncotro vei fugi, vei găsi peste tot doar vrăjmășie și nemulțumire. Cei ce caută liniștea sufletească în lucrurile exterioare – fie în anumite locuri sau comportamente, fie în anumite fapte sau la anumiți semeni, printre străini ori în sărăcie și smerenie, care, toate, oricât de mărețe sau oricum ar fi ele, sunt...

Rugăciunea săptămânii (98)

Dă-ne Doamne, te rugăm: Credință fermă, Speranță neclătinată și o pasiune pentru dreptate. Pune în inimile noastre: Duh de înțelepciune și înțelegere, Duh de sfat și putere spirtuală, Duh de cunoștință și compasiune adevărată. Și mai pune în noi duh de putere în toate lucrurile pe care le avem de făcut. Lumină eternă, sălășluiește-te în inimile noastre, Putere eternă, izbăvește-ne din păat...

Întrebarea săptămânii (15)

Crezi că drumul către sfințenie îți cere să te încui într-o încăpere împreună cu rugăciunile și cărțile tale și cu meditația care îți mângâie inima și te preocupă, pentru a te proteja cu multe ziduri împotriva unor oameni pe care-i consideri proști? Crezi că drumul spre contemplație se găsește în refuzul activităților și lucrărilor necesare pentru binele celorlalți, dar care se întâmplă să îți...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.