Eticheta

Jean-Pierre Denis

J

Despre marginalitatea creștinismului

Citam cândva din această carte. Este vorba de lucrarea lui Jean-Pierre Denis, intitulată curajos: De ce scandalizează creștinismul (Nemira, București, 2012). Autorul este poet, intelectual angajat, eseist, director al revistei La vie, iar în această carte pleacă de la următoarea convingere: noua contracultură este creștinismul ce înlocuiește vechea contracultură a secolului XX, cea a...

Adevărul și inima deschisă

  Adevărul creștin nu-i aparține filosofiei sau științei, nici lumii Ideilor și nici celei a politicii. Poate că el există în sine sau mai degrabă în Dumnezeu, dar este sigur că este rostit între unul și altul, între tine și mine, ca un acrobat care își face numărul pe sârma sa. Adevărul din creștinism nu este un argument de o forță uimitoare, care să desființeze adversarul. El nu-i poate fi...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.