Eticheta

Isus

I

Brațele lui Isus

Universalismul lui Isus s-a vădit de la Întrupare și până la Răstignire. Mama Lui era evreică din naștere, dară Tatăl Lui era Dumnezeu, care se afla deasupra tuturor distincțiilor individuale. Isus nu avea nici casă, nici țară, nici rasă, nici caracteristici tribale sau regionale. Aparținea Împărăției aflate dincolo de spațiu și timp. Dar era unit cu toți oamenii prin iubire. El era filantropia...

Bogătașii spiritului

Fericiți cei săraci cu duhul a început să spună Isus când s-a adresat mulțimilor. (…) Cei săraci cu duhul nu comit răul. Răul nu este comis de oameni care se simt nesiguri în privința dreptății lor, care își pun întrebări asupra propriilor motive, care se îngrijorează de faptul că se pot trăda pe ei înșiși. Răul în această lume este comis de bogătașii spiritului, de fariseii din zilele...

Cine este Isus?

Armand Puig este autorul monumentalei Iisus. Un profil biografic. Undeva am scris două fraze despre carte, acum însă vă ofer un fragment privitor la identitatea Mântuitorului. Iisus nu este un mistic cu momente de mare exaltare și momente de abandon și pierdere de sine, cu zile strălucitor de luminoase și nopți cu întuneric impenetrabil. Există o forță spirituală constantă și fără fisuri care se...

O zi în Capernaum

Sub acest titlu pun unii comentatori textul din Marcu 1.21-39. Imediat după botez, Mântuitorul se duce în Galileea pentru a proclama Evanghelia Împărăției, a face minuni și a-Și dovedi natura divină. Acest spațiu rău văzut de către evrei avea să devină solul fertil pentru lucrarea mesianică a Domnului nostru. De o parte și de alta a Mării Galileii, Mântuitorul proclama Vestea cea Bună și-i...

Chestiunea Isus

Figura Domnului Isus este una dintre cele mai disputate. Începând de la scrierile canonice (în special Evangheliile), biografia Mântuitorului a fost întoarsă pe toate părțile. Până în secolul al XVIII-lea teologii nu discutau despre Problema Isus. După aceea da, și o faceau cu aplomb. Cine este Isus din Nazaret?, se întrebau tot mai mulți și tot mai diferit. A existat El în realitate sau a fost...

La masă cu ai Săi

Destinul pământesc al Domnului intră în linie dreaptă. Zilele ce s-au scrusc de la intrarea Sa în Ierusalim au fost de-e dreptul tumultoase. Liderii religioși Îl urau la culme și căutau prilejul să pună mâna pe El. Isus, pe de altă parte, știa că-I venise ceasul. Cum va spune mai târziu, acest ceas era tocmai argumentul întrupării. De aceea a venit, ca să moară pentru omenire. Pe înserate, ia doi...

Puțină cristologie

Pardoxal, editurile românești nu s-au înghesuit în a publica multe cărți despre viața și învățăturile lui Hristos. În afara unor manuale confesionale, care sondează destul de didactic tema, suntem destul de săraci. Acesta este motivul pentru care vă propun două traduceri cu adevărat meritorii despre viața lui Isus. După cum veți vedea, ele au abordări diferite însă aceasta nu impietează asupra...

ISUS – un rebel

În plină senectute, Ion Iliescu face declarații neașteptate. Nu despre criza mondială, nu despre viitorul României și nici despre PSD-ul mult iubit. Provocat să vorbească despre credința lui în Dumnezeu, Ion Iliescu este consecvent. Potrivit ziarului Cotidianul.ro, primul președinte a României post-decembriste își menține poziția de liber cugetător. Nu crede în Dumnezeu, dar totuși crede în ceva:...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.