Eticheta

istoria

i

Pericolul relativismului

Sentimentele anticreștine sunt răspândite nu numai în campusurile universitare, ci și în școala elementară și în licee. Profesorii de biologie susțin că viața este doar timp plus materie, plus întâmplare, fără nicio semnificație și fără niciun scop. Profesorii de istorie subliniază că subiectivitatea istoricilor subminează posibilitatea de a cunoaște adevărul istoric obiectiv. Profesorii de...

Neajunsul de a fi modern

Înțeleg prin modernitate decalajul de la primele descoperiri științifice până în prezent. Convențional, tot ce se situaează înaintea acestui răstimp, vom considera a fi premodernitate. Sigur, împărțirea este de ordin metodologic, pentru că însăși problema periodizării este greu de definit. Totuși, în raport cu tot ce s-a întâmplat înainte, modernul este o specie aparte și care se definește tot...

Alexandru Dragomir (3)

În ultimul citat, Alexandru Dragomir ne spunea ceva despre REALITATE. Era vorba de acea a doua realitate, născută din acea nevoie de a dubla lumea existentă. Acum avem în față o cugetare interesantă privitoare la ideologie. Explicată în contextul vieții și a metafizicii, ideologia are o metamorfoză a ei. Ideologia e sistematică (și nu sistem), curinzând prin esența ei toate domeniile pe care le...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.