Eticheta

Isaac Sacca

I

Un gând pentru ziua de odihnă

Rabinul Isaac Sacca, încercând să explice ziua de odihnă (la ei sâmbata, la noi – creștinii – duminica) spunea următoarele: Omul nu poate să producă în mod constant, pentru că acest lucru generează stresul. E nevoie și de momente de relaxare. Gata cu munca. Trebuie să te afunzi în tine, să cugeți, să te analizezi și să-ți odihnești spiritul. Sunt 39 de munci de bază, considerate...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.