Eticheta

întrebare

Întrebarea săptămânii (7)

Cine oare ne va încredința adevărata bogăție dacă nu ni se poate încredința nici măcar bogăția pieritoare? Cine oare îmi va încredința un trup duhovnicesc atâta vreme cât eu nu pot stăpâni un trup ceresc?
(C.S. Lewis)

Întrebarea săptămânii (4)

Cum am putea oare, invocându-L pe Tatăl la Masa Domnului și la celebrarea Cinei Domnului, să nu ne vestim voința noastră inalienabilă de a-i ajuta pe toți oamenii, pe frații noștri, să capete pâinea cea de toate zilele?
(Kolvenbach)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.