Eticheta

inima omului

i

Gândul de duminică (18)

Adesea auzim despre ușa inimii. Prin această metaforă se descrie plastic una dintre cele mai mari calități ale omului: libera voință. Având cheie doar pe dinăuntru, această ușă a inimii poate fi deschisă doar de persoana în cauză. Nimeni nu poate fi, realmente, vinovat de atitudinea pe care omul alege s-o aibă. Prima și ultima carte a Bibliei ne amitesc și ele despre această ușă. În prima...

Răul și solul inimii

Pornind de la Pilda semănătorului descrisă în Evanghelii, filozoful creștin Michael Henry pune în dreptul primelor trei pământuri un anumit tip de rău. Cu puțin timp înainte de a pleca dintre noi, Henry a scris mici comentarii asupra unor pasaje din Evanghelii care au fost reunite postum în volumul Cuvintele lui Hristos. Revenind, iată observațiile lui: 1. Sămânța căzută lângă drum. Aici răul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.