Eticheta

începutul școlii

Domnul Preda

Şi astăzi, pentru a-mi preciza mâhnirea nehotărâtă, o veste învechită şi târziu purtată de poştă prin aceste ţinuturi pustii mi-a întors gândurile îndărăt, spre toamnele copilăriei. Dascălul nostru bătrân s-a odihnit, în sfârşit, şi dânsul. Mi-o spune o scrisoare cu chenarul negru    şi cu un înger neîndemânatec gravat, lângă o cruce umbrită de nedespărţita salcie plângătoare...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.