Eticheta

Genesa

G

Antropologia începuturilor

Henri Blocher este unul dintre cei mai bine cotați teologi protestanți din Franța. Biblist și dogmatician, Blocher a atacat subiecte dintre cele mai diverse, dar de fiecare dată a făcut-o magistral. Lucrările cu caracter exegetic se îmbină armonios cu cele de cristologie, soteriologie sau hamartologie. Făcând dovada unei erudiții sclipitoare, autorul a reușit mereu să surprindă și să deschidă noi...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.