Eticheta

gânduri devoționale

g

Din țara patimilor în casa tatălui

Să stăm departe de pășunea cea rea, adică de reaua obișnuință, să fugim din țara patimilor, care este necredința, pofta cea nesăturată și necumpătarea, în care se află o foame foarte mare de cele bune, și patimi mai rele decât foamea. Să alergăm către Tatăl nestricăciunii, căci Dătătorul vieții, mergând pe calea vieții prin virtuți. Căci acolo [pe cale] îl vom afla ieșind în întâmpinarea noastră...

Cum Îl slăvim pe Hristos? (1)

Îl slăvim pe Hristos mai întâi săvârşind cele menţionate de El însuşi în textul referitor la înfricoşata Judecată de Apoi (Mt 25, 35-36): dând să mănânce flămânzilor, dând de băut însetaţilor, primind pe cei străini, îmbrăcând pe cei goi, cercetând pe bolnavi şi mergând să-i vedem pe cei ferecaţi în temniţă. Tot astfel: crezând neîndoielnic, proclamând precum a şi spus: El este Calea, Adevărul şi...

Să nu vi se tulbure inima!

Tulburarea noastră este expresie și rod al necredinței noastre. Tulburarea apare la nivel sensibil, trupesc, așa cum se întâmplă la suprafața unei ape limpezi ca oglinda ce primește imaginea și o reflectă clar – asemenea sufletului omenesc în situație de deschidere și dialog – , dar, dacă aruncăm în ea o piatră – pricinuind o tulburare ce vine din afară -, se agită fundul apei...

Rugăciune către și despre Hristos (3)

Continuare de AICI: Știi ce mare-i nevoia pe aceste vremuri de privirea și Cuvântul Tău. Preabine știi că o privire de-a Ta ne poate răvăși, ne poate schimba sufletul; că glasu-Ți ne poate ridica din murdăria nesfârșitei noastre păcătoșenii; mai bine ca noi știi, mult mai adânc decât noi, că venirea Ta nu dă pas și răgaz, în aceste timpuri ce nu Te mai cunosc. Venit-ai cea dintâia oară ca să...

„Nu înceta să-ți sculptezi propria statuie!”

Așa își îndemna Plotin contemporanii. La o primă vedere ar părea infatuare, însă contextul celor spuse ne arată altceva. Marele gânditor se referă la modelarea propriului caracter. Nu de imagine este vorba, nu de felul cum reușești să-i impresionezi pe ceilalți, ci pur și simplu de calitatea ta de om. Fiecare dintre noi are o măsură reală, foarte greu de depistat de el însuși. O bănuim probabil...

Întrebarea săptămânii (7)

Cine oare ne va încredința adevărata bogăție dacă nu ni se poate încredința nici măcar bogăția pieritoare? Cine oare îmi va încredința un trup duhovnicesc atâta vreme cât eu nu pot stăpâni un trup ceresc?
(C.S. Lewis)

Gândul de duminică (14)

Vechiul Testament este presărat cu teofanii. E vorba de acele întâlniri frontale, în contexte diferite, ale oamenilor cu Dumnezeu. De fiecare dată e vorba de transmiterea unui mesaj, de însărcinare sau de prevenție. Dumnezeu a ales această cale pentru a-Și comunica voia și pentru a-i îndruma pe oamenii Săi, Ei bine, elementul comun al acestora este teama sau groaza inerentă. Când creatura își...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.