Eticheta

forum

f

Mult aplomb, puțină gramatică

Dacă nu l-ați citit încă, vă rog luați-vă acest răgaz. E vorba de un articol scris de d-l Andrei Pleșu în Dilema veche despre forumiștii din spațiul virtual. Intitulat Indicații prețioase, materialul are tot ce-i trebuie: umor fin, analiză lucidă și concluzii rezonabile. Dacă tot e la modă să fii mai online ca niciodată iar numărul comentatorilor crește exponențial, de ce nu am citi și o cronică...

Tipologia forumiștilor

În numărul curent al revistei Dilema veche, ni se oferă – printre altele – și o clasificare a forumiștilor din spațiul românesc. Autorul acestei clasificări pe care o găsesc interesantă este dl. Valentin Stîngă, eseist cu condei bine temperat. Aflăm așadar că în ciberspațiul nostru autohton mișună cam șapte feluri de forumiști. Primul profil este cel al forumistului mercenar. Este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.