Eticheta

filozofie

f

Ce este Occidentul?

În lumina a ceea ce am învățat în urma unui efort îndelungat, cred că morfogeneza culturală a Occidentului poate fi structurată, în ciuda întregii sale complexități, în cinci evenimente esențiale: Inventarea Cetății, a libertății subordonate legii, a științei și a școlii realizată de greci; Inventarea dreptului, a proprietății private, a „persoanei” și a umanismului realizată de romani; Revoluția...

„Omul este măsura tuturor lucrurilor”

Contrar opiniei populare, afirmația nu-i aparține lui Descartes. Da, a fost folosită în perioada iluministă până la intoxicare, dar ea aparține unui filozof antic pe nume Protagoras. Clasificat, de Platon, în rândul sofiștilor, Protagoras este un filozof presocratic. Este considerat, îndeobște, primul filozof profesionist, gânditorul care a ridicat filozofie la un alt nivel de receptivitate. Până...

„Doamne, fă să cred în Tine”

Așa suna titlul unuia dintre ultimele eseuri publicate de Eugen Ionescu (sau, pentru francofoni, Eugène Ionesco). Este o rugăciune rostită în văzul tuturor, scrisă și apoi răspândită printre semeni. Sintagma îi va atrage critici dintre cele mai acide, însă nu-l va interesa. Nici până atunci nu s-a sinchisit. Dintre personalitățile noastre interbelice, el a făcut dovada unei verticalități...

Exercițiu de neuitare: Henri Bergson

La 18 octombrie 1859 se năștea, la Paris, Henri-Luis Bergson. După studii în capitala franceză, obține în 1881 examenul de agregat în filozofie. În 1889 susține doctoratul în litere cu două teze: Eseu despre datele imediate ale conștiinței și Quid Aristoteles de loco senserit. Apoi urmează o serie întreagă de cărți care-i alcătuiesc opera. Este preocupat în special de antropologie, fenomenologie...

Spiritualitate și materialism

Doctrinele spirituale nu limitează, în realitate, mintea așa cum o fac negările materialiste. Chiar dacă eu cred în nemurire, nu sunt nevoit să mă gândesc la ea. Dar, dacă nu cred, îmi interzic să mă gândesc la ea. În primul caz drumul este deschis și pot merge cât de departe poftesc; în cel de-al doilea, drumul este închis. Se poate aduce totuși încă un argument, și mai puternic… De...

Exercițiu de neuitare: Nae Ionescu

Într-o zi ca aceasta, în anul 1940, se stingea marele Nae Ionescu. Dascăl de renume, logician, filozof, eseist și publicist cu ales condei, brăileanul Ionescu avea să aibe un impact uriaș. Urmează studiile gimnaziale și liceale în Brăila, unde se alătură din tinerețe mișcării socialiste (în acest context îl cunoaște pe Panait Istrati). Pleacă apoi la București pentru a urma facultatea de Litere...

Gânduri abelardiene

Născut în 1079, decedat în 1142, Pierre Abelard a fost unul dintre cei mai mari filozofi, logicieni și teologi medievali. A studiat cu nominalistul Roscelin, urmând apoi o carieră didactică. În acest timp s-a îndrăgostit de Héloïse, o fostă elevă, care i-a devenit iubită și soție secretă. Disputele – mai mult sau mai puțin juste – cu Fulbert, unchiul fetei, fac picanteria acestei...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.