Eticheta

filozofi danezi

f

„O floare măruntă și neînsemnată în umbra marii păduri”

Deși această cărțulie nu-și doresște să fie decât ceea ce este, anume un lucru de prisos, voind să rămână tăinuită, așa cum pe ascuns s-a și născut, nu m-am despărțit de ea fără o speranță de-a dreptul fantastică. În măsura în care, fiind tipărită, pornește într-un fel de călătorie, am urmărit-o puțin cu privirea. Am văzut-o urmându-și calea pe drumuri singuratice, sau singurică pe drumuri bătute...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.