Eticheta

filosofie

f

„Fiecare generație dă naștere unor indivizi extrem de preocupați de teorie”

Progresul societății se datorează acelor indivizi care se disting, într-un fel sau altul, de marea masă a populației. Originalitatea lor este adesea atât de atractivă și de folositoare, încât ei sunt aleși în fruntea comunității, devenind astfel subiect de invidie sau de admirație și, uneori, făuritori de idealuri. Așadar, fiecare generație dă naștere unor indivizi extrem de preocupați de teorie...

Cunoașterea prin smerenie

Spre deosebire de artă și de filosofie, teologia nu este cunoaștere prin ambiționare ci cunoaștere prin smerenie; umilința este cheia care îi deschide porțile sacrului, miezul și absolutul ființei. Dacă arta și filosofia încearcă o cunoaștere a ființei prin escaladare, teologia o face prin coborâre, prin pătrundere. Pe de altă parte însă, chiar dacă recunoaștem această argumentare, persistă încă...

Étienne Gilson: o evocare

N-ar fi just că încheiem ziua fără o aducere aminte. La 19 septembrie 1978 se stingea marele istoric al filosofiei, Étienne Gilson. A fost unul dintre cei mai influenți exegeți ai operei lui Toma din Aquino și un prolific analist al filosofiei medievale. Grație editurii Humanitas, avem și noi două monografii monumentale: Filozofia Evului Mediu  și Toma din Aquino. O introducere. În 1946 a devenit...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.