Eticheta

Exerciții spirituale

E

Școala aspră a rugăciunii

Cercetează-mă, frânge-mă, trimite-mă! Trei strigăte ale inimii în jurul cărora se țese cartea Rugăciuni periculoase, de Craig Groeschel (Scriptum, Oradea, 2020). Dacă a umbla cu Isus nu înseamnă o viață lipsită de riscuri, atunci până și rugăciunile noastre ar trebui să se maturizeze. De fapt, duhovnicește vorbind, creștem odată cu rugăciunile noastre. Ce este, în cele din urmă, rugăciunea? „Este...

Rugăciune (21)

Slavă Ție, Celui ce ai binevoit a Te face văzut nouă și a Te uni cu noi! Slavă Ție, Celui nevăzut prin fire și petru înseși puterile cerești, Care prin multa milă Te-ai descoperit și Te-ai făcut văzut nouă. Slavă Ție, Care ai nerostită milă față de noi și ai socotit lucru vrednic să locuiești și să umbli în noi prin pocăință!
(Simeon Noul Teolog)

Indiferența sfântă

Omul este creat ca să-L laude, să I se închine și să-I slujească lui Dumnezeu, Domnul nostru, și, prin aceasta, să-și mântuiască sufletul; iar celelalte lucruri de pe fața pământului sunt create pentru om și ca să-l ajute în urmarea menirii pentru care este creat. Prin urmare, omul trebuie să se folosească de ele în măsura în care slujesc menirii sale și să se lepede de ele în măsura în care-i...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.