Eticheta

Ernest Bernea

E

Despre minciună

Am mai scris pe aici DESPRE Ernest Bernea și chiar am citat DIN scrierile lui. De data aceasta revin cu un fragment inedit. Autorul abordează minciuna într-o manieră unică. Demersul este deopotrivă intelectual și pastoral. Bernea nu perorează gratuit, el mai degrabă sfătuiește și se înspăimântă. Stricăciunea societății este prezentată în toată nuditatea iar chemarea la adevăr devine un imperativ...

Omul civilizat (versiunea E. Bernea)

Scriam cândva o scurtă biografie a lui Ernest Bernea. Am rămas oarecum legat de gândirea acestui om. Luciditatea lui, capacitatea cu care reușește să-și aștearnă gândurile mi se par fascinante. Citatul de mai jos este desprins din Îndemn la simplitate (1939), o lucrare interbelică de mare rafinament. Este, în fond, o critică la adresa modernității, o modernitate ce nu se mai regăsește pe sine...

Decalogul lui Bernea

Vă ofer mai jos Cele Zece Porunci în varianta lui Ernest Bernea (desprinse din Meditații filosofice. Note pentru o filosofie inactuală). 1. Iubiţi adevărul; nu puneti în scenă ca ceva real un fapt, atunci când adevărul e altul; iubiți adevărul că el e lumină si frumusete, e Dumnezeu. 2. Greșeala să nu o acoperiti, ci să o ispăsiti; se stie că mărturisită e jumătate iertată. 3. Fiți buni cu...

Misticul din cetate

Născut la Focșani la 28 martie 1905, Ernest Bernea a fost unul dintre cei mai mari etnografi ai țării noastre. Pe lângă etnografie a fost preocupat la modul intens de sociologie și filozofie. Este receptat drept unul dintre cei mai mari intelectuali ai perioadei interbelice. Tatăl său, Marcu, a fost un țăran moldovean din împrejurimile Galațiului, mama sa, Tudora, a fost fiica unui ardelean ajuns...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.