Eticheta

educația

e

Provocările educației: repere medievale

Încă de la început, învățăturile se cuvine să fie în așa fel semănate în pământul virgin al sufletului crud, încetul cu încetul, cu vârsta și cu deprinderea faptelor, să încolțească și să crească, pentru ca apoi, după ce au prins rădăcini, să nu mai poată fi smulse până la sfârșitul vieții. Căci nimic nu este mai trainic și nu are rădăcini mai adânci decât cele învățate în primii ani de viață...

Povestea anotimpurilor

“Iarna. Cuprindere albă, îngheţată, ascundere a necurăţiilor lumii şi ale sufletului sub aşternutul curat, neutru, egalizator – precum cel al începuturilor –, retragere în căldura căminului, însingurare şi rabatere spre jăratecul sufletului, meditare, timp pentru sondarea adâncimilor sufleteşti, adiere a poveştilor copilăriei, vine-vine Moş Crăciun, mâine anul se-nnoieşte, suspendare a timpului...

Înțepat cu acul prieteniei

În acești termeni descrie Grigorie Taumaturgul impactul maestrului său – Origen – asupra sa. Este poate cea mai consistentă mărturie a unui ucenic direct de-al alexandrinului. Afecțiunea și învățătura marelui dascăl s-a imprimat în mod definitiv în mintea și-n inima discipolului. Iată câteva mărturii în acest sens: Încercând să se facă asemenea omului cu viață îmbunătățită și dând...

Universitățile între venin și incantație

De la un an la altul aud despre degradarea învățământului universitar românesc (și chiar european). Încă nu înțeleg de ce reducerea studiilor universitare la trei ani pare favorabilă. Dimpotrivă! Pe lângă scurtimea îngrijorătoare, asistăm la o superficialitate crasă. Nu luăm excepțiile în discuție. Nu pun la îndoială pasiunea și erudiția unei minorități de dascăli adevărați. Dar, în rest...

Despre agresiunea la nivelul minții

Apreciem inițiativa TVR-ului de a invita pe d-l Virgiliu Gheorghe. Bio-fizician de talie europeană, cărturar de mare finețe, d-l Gheorghe este unul dintre oamenii care ne fac cinste. I-am citit cu nesaț cele două cărți despre pericolele televiziunii asupra minții umane. Le consider și acum drept cele mai avizate asupra acestui subiect. În această dezbatere, subiectele se succed unul după altul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.