Eticheta

Duncan Black MacDonald

D

Geniul filozofiei ebraice

Încercând să mă edific asupra unor chestiuni, dau peste o lucrarea: The Hebrew Philosophical Genuis: A Vindication. Scrisă de eruditul Duncan Black MacDonald și publicată la Princeton University Press în 1936, cartea este cu adevărat edificatoare. Autorul susține că cinci ar fi ideile-forță ale gândirii ebraice. Dintre acestea doar prima este unanim acceptată, în vreme ce următoarele patru au...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.