Eticheta

despre toamnă

d

„Ploi de toamnă”

Ploi de toamnă, reci și dese, Din urzeală străvezie… Atmosfera tristă țese Valuri de melancolie… Bolta cerului albastru Împânzită e de jale, Văzând iarna cea sihastră Cum pornește-acum de vale.  Bruma rece o întrece; Noaptea-ncet se rufișează Și cu sărutareai rece Codrul îl îmbrățișează; El gemând de aspra-i soarte, Scurge lacrimile sale, Când frunzișu-atins de moarte Pică ofilit pe cale;...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.