Eticheta

Despre elocința în limba vulgară

D

Cine a vorbit primul, Adam sau Eva?

Într-adevăr, potrivit cu ceea ce se spune la începutul Genezei, unde preasfânta Scriptură tratează despre începutul lumii, se găsește că femeia vorbise înaintea tuturor, adică Eva cea plină de prezumție, atunci când i-a răspuns diavolului care o descosea: „ne hrănim cu fructul copacilor care există în paradis; însă Dumnezeu ne-a poruncit să nu mâncăm și nici să nu ne atingem de fructul unui copac...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.