Eticheta

cuvântul scris

c

Când ziarul suprima cartea

În anul 1831, reputatul om de cultură francez, Alphonse de Lamartine, scria: Înainte de sfârșitul acestui acestui secol, juranlismul va acapara pe de-a-ntregul tiparul – întreaga gândire umană. Gândul se va răspândi în toată lumea cu viteza luminii, instantaneu conceput, scris instantaneu și tot astfel înțeles. El va înveli pământul de la un pol la celălalt – brusc, instantaneu...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.