Eticheta

comuniune și rugăciune

c

Rugăciunea ca relație cu Tatăl

Rugăciunea creștină se naște din întâlnirea cu Dumnezeul cel viu, cunoscut prin Isus s-au cunoscut prin alți creștini. Dumnezeu este el însuși întâlnire de Persoane, comuniune. Viața creștină constă în primirea lui Dumnezeu care iese în întâmpinarea omului ca să încheie cu el un legământ de comuniune, primirea lui Dumnezeu care vine și se face om. Rugăciunea creștină este moment de primire, de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.