Eticheta

căsnicie

c

Despre vocația sacră… a soției

Mi-e imposibil să debutez pur și simplu. Înainte de a spune câteva lucruri despre cartea Influența sacră a lui Gary Thomas, voi identifica o stare de fapt. E vorba de o uzanță retrogradă perpetuată îngrijorător în spațiul evanghelic românesc. La căsătorii (sau la studii pentru familii) mai toți predicatorii dădăcesc miresele (sau soțiile). Ele trebuie să fie supuse, să își accepte cu stoicism...

Căsnicia și provocările ei

După cum deja am anunțat, mi-am petrecut sfârșitul de saptămână la Roma. Într-o ambianță caldă și primitoare, am avut ocazia să slujesc Domnului prin cuvânt. Printre întâlnirile programate am avut una și cu familiile. Cu acest prilej am vorbit despre anumite inversări periculoase pe care le putem face în viața de cuplu. La un moment dat am dat citire unei poezii. Era cât se poate de nimerită...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.