Eticheta

Carol I

C

Exercițiu de neuitare: C. A. Rosetti

La 8 aprilie 1885 se stingea, la București, unul dintre cei mai mari oameni ai României moderne: Constantin Alexandru Rosetti. Născut tot în capitală (2 iunie 1816), a fost fiul spătarului Alexandru Rosetti și a Elenei Obedeanu. Printre isprăvile lui publice, amintim coordonarea Revoluției de la 1848 din Țara Românească și lupta pentru Unirea Principatelor Române. La acestea se adaugă o bogată...

Exercițiu de neuitare: Mihail Sebastian

La 29 mai 1945, în plină conflagrație mondială, Mihail Sebastian ne părăsea. Născut Iosef M. Hechter, la Brăila, Sebastian a fost unul dintre cei mai mari scriitori moderni. După ce aboslvă gimnaziul și liceul în localitate, își face studii universitare de drept și filozofie la București. Are o tentativă de a-și da doctoratul în drept la Paris, soldată cu un eșec. Lucrează apoi ca secretar la o...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.