Eticheta

C.S. Lewis

C

Vibrații ale inimii (C.S. Lewis)

Puțini evanghelici români nu au auzit măcar de C(live) S(taples) Lewis (1898-1963). Mulți cred că i-au citit cu nesaț cărțile și le-au recomandat apoi altora. Savant și scriitor britanic, a predat o vreme la Oxford (1925-1954), apoi – până la sfârșitul vieții – la Cambridge. Specialist în literatura medievală și renascentistă, avea să scrie una dintre cele mai interesante cărți pe...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.