Eticheta

Biserica

B

„Doar ca bucurie Biserica a biruit în lume!”

În această lume Hristos a fost respins. El era expresia desăvârșită a vieții așa cum a voit-o Dumnezeu. Viața fragmentată a lumii a fost unificată în viața Lui; el era bătaia inimii acestei lumi, și lumea L-a omorât. Dar în acel act ucigaș, lumea însăși a murit. Ea a pierdut ultima șansă de a deveni raiul pentru care Dumnezeu a creat-o. Noi putem continua să producem bunuri materiale noi și mai...

Măsura unei biserici

În The Measure of a Healthy Church, cunoscutul biblist Gene A. Getz ne oferă câteva unelte de măsură a bisericilor. Fiind parte dintr-o comunitate, toți – lideri și credincioși – suntem preocupați de starea spirituală a ei. Am vrea ca totul să fie bine, menținut la cele mai înalte cote și să depunem o mărturie puternică față de lumea din jur. Privind în Noul Testament, analizând...

Universitățile între venin și incantație

De la un an la altul aud despre degradarea învățământului universitar românesc (și chiar european). Încă nu înțeleg de ce reducerea studiilor universitare la trei ani pare favorabilă. Dimpotrivă! Pe lângă scurtimea îngrijorătoare, asistăm la o superficialitate crasă. Nu luăm excepțiile în discuție. Nu pun la îndoială pasiunea și erudiția unei minorități de dascăli adevărați. Dar, în rest...

Ce a pierdut Biserica?

Biserica ce a pierdut înțelegerea și viziunea doctrinei biblice a sfințeniei recurge la surogate: ea oferă oamenilor Evanghelia ca pe o soluție la dificultățile vieții, ca pe un izvor din care să scoată împlinire personală, ca pe unmijloc de a-și realiza aspirația după semnificație și după poziții înalte și după putere. Cu alte cuvinte, ea nu mai este un mijloc de a te elibera de dominația...

Zâmbetul săptămănii (13)

O mostră a societății de consum… Crucea în bătălie cu restaurantul; pioșenia cu plăcerea gustului. Simbolistica bogată a acestei fotografii merită probabil o analiză mai amplă. Vă invit pe voi…

Sănătatea Bisericii

Cred că problema-cheie a bisercilor secolului XXI va fi sănătatea bisericii, nu creșterea ei. Concentrarea exclusivă asupra creșterii pierde din vedere aspectul cel mai important. Când adunările sunt sănătoase, ele cresc așa cum Dumnezeu intenționează. Bisericile sănătoase nu au nevoie de inovații pentru a crește – ele cresc în mod natural. (…) Ultimul lucru de care avem cu adevărat...

A (nu) merge la biserică

Îmi dau seama că multora dintre cei care merg la biserică le este greu să înțeleagă sau să accepte acesta, dar Isus nu a portuncit niciodată nimănui să meargă la biserică. În schimb, a poruncit apăsat Bisericii Sale să meargă ea la oameni. Ca Trup al lui Hristos, Biserica a fost lăsată pe pământ cu scopul de a proclama Vestea Bună a Împărăției lui Dumnezeu. A reprezenta tot ceea ce Isus Hristos a...

Vizita Duhului

Atunci când Biserica este vizitată de puterea Duhului Sfânt, ea crește în toate privințele. Atunci când o Biserică rămâne pe loc, deși se află în mijlocul unei populații vaste, sau chiar scade, nimeni nu poate spune că este binecuvântată de Dumnezeu. Este limpede că una dintre binecuvântările pe care ar trebui s-o căutăm din toată inima, ca Biserică, este o creștere continuă. Întreaga Biserică a...

Lăcaș de cult de dinainte de schismă

Pe la jumătatea lunii (aprilie), o știre a făcut turul României și (după observațiile mele) a trecut chiar granița. În timpul lucrărilor de reabilitare a vechii cetăți Apulum (Alba Iulia de azi), s-au descoperit ruinele unei biserici. Cum se întâmplă adesea, descoperirea a fost accidentală, iar acest amănunt face întreaga poveste mult mai interesantă. Situat la o distanță de câțiva zeci de metri...

Adevărata și falsa biserică

Karl Barth, după unii cel mai influent teolog al secolului XX, susține că orice biserică se întreabă uneori asupra propriei identități. Asemenea indivizilor, bisericile se pun și ele sub lupa autenticității. În ce măsură o anume biserică corespunde cerințelor lui Hristos? În ce fel ea se achită de sarcinile cerute de Capul Bisericii? Iată întrebări la care – mai mult sau mai puțin sonor...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.