Eticheta

bărbatul și Dumnezeu

b

Ziua Internațională a Bărbatului

Biblia este o carte ce se adresează, în primul rând, bărbatului. Pe de altă parte, tot el trebuie să ia pe umeri grijile familiei și ale societății, să scrie într-un fel istoria. Dumnezeu dialogează cu bărbatul încă din Eden și va continua să o facă până la sfârșitul veacurilor. În această notă, marcată de responsabilitate, aș dori să vă aduc aminte de Ziua Internațională a Bărbatului...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.