Eticheta

Avraam

A

„Hristos străbate încă pământul!”

Într-adevăr, Hristos străbate încă pământul: prin trupul Său mistic, acum, pe când atunci l-a străbătut prin trupul Său fizic. Evanghelia a fost preistoria Bisericii, așa cum Biserica este istoria posterioară evangheliei. Lui i se refuză și astăzi un loc în casele de oaspeți, precum odinioară la Betleem; noi Irozi cu nume sovietice sau chineze Îl persecută cu sabia; alte satane se ivesc pentru a...

Avraam, Isaac, Iacov și Moise

Avraam e marele părinte al multor neamuri; nu s-a aflat unu altul să-i semene în slavă: A păzit legea Celui-Preaînalt, a făcut cu El un legământ, în trupul său și-a scris el legământul și credincios s-a arătat în încercare. Iar Dumnezeu la încredințat prin jurământ că în urmașii lui se vor binecuvânta neamurile, că-l va înmulți ca pulberea pământului, că pe urmașii lui îi va înălța cum stelele și...

EROII CREDINȚEI la RVE

Abel cu-a lui jertfă; Enoh și căutarea sa de-o viață; Noe cel scos din apele potopului; Avraam și Sara care devin părinți la bătrânețe; Moise cel neînfricat; Isaac și Iacov cei binecuvântați, toți aceștia – și mulți alții – alcătuiesc o galerie ce poartă numele de Eroii credinței. Enumerați în Evrei 11, acești eroi alcătuiesc ceea ce-am putea numii istoria lui Dumnezeu. Toți au trăit...

Fântânile Bibliei (5)

Am însoțit-o pe Agar în mijlocul pustiei și am văzut modul gentil în care Dumnezeu o scapă. Am fost alături de Avraam într-o altă ipostază. Dar nu numai stăpânul are o fântână, ci și slujitorul: Eliezer. Și acesta din urmă se bucură de providența lui Dumnezeu într-un moment de mare încărcătură. Apoi, trecând peste secole, ne-am oprit împreună cu Moise la câmpia din Madian. Aici Domnul îi va...

Fântânile Bibliei (4)

Am fost deja pe la trei fântâni biblice: a lui AGAR, a lui AVRAAM și a lui ELIEZER. Acum, iată-ne la Fântâna lui Moise. Poate mai puțin cunoscută decât celelalte, fântâna lui Moise ne vorbește și azi. O avalanșă de trăiri năvălesc în inima acestui mare om, dar și acțiuni pe care mai târziu le va regreta. Spre deosebire de celelalte fântâni, dramatismul celor pentrecute aici este unic. Să urmărim...

Fântânile Bibliei (3)

După ce am vorbit de Fântâna lui Agar și Fântâna lui Avraam, iată că a venit rândul fântânii lui Eliezer. Episodul propriu-zis apare în Gen. 24.10-27, într-unul dintre cele mai lungi capitole ale acestei cărți. Servitor de nădejde al patriarhului Avraam, Eliezer este trimis după nevastă pentru Isaac. Acesta ajunge în ținutul cu pricina, lasă cămilele să se odihnească și face o rugăciune. Scena se...

Fântânile Bibliei (2)

Vorbeam AICI despre Fântâna lui Agar. Este prima fântână cu semnificație din Biblie, un loc unde această femeie amărâtă îl recunoaște pe Dumnezeu. Această experiență o va amprenta în mod definitiv. A fost ocazia în care L-a înțeles pe Dumnezeu, când El i-a fost așa de aproape. Vom merge acum la fântâna lui Avraam. Descrisă în Gen. 21.25-33, ea apare în contextul unei relații interesante...

Fântâna lui Agar

Sclavă într-o familie de oameni bogați, cu mare trecere la stăpâna ei Sarai, Agar este profilul femeii exploatate în societatea antică. Temându-se că va rămâne fără urmași, stăpânul casei – Avram – are relații cu ea. Desigur, după o îndelungă consultare cu soția și – dacă judecăm strict biblic – la îndemnul acesteia (Gen. 16). Procedeul – deși revoltător în sine...

Trei plângăreli… biblice

Pregătindu-mi o predică despre părtășia creștină mă lovesc tangențial și de cârtirile din Faptele Apostolilor 6.1. Într-o manieră interesantă, aceste plângăreli au condus la decizia de a așeza cei șapte diaconi în slujbă. Nu ar fi singurul caz din Scriptură în care Dumnezeu se folosește de momente delicate pentru a-Și îndeplini planurile. Dar să revenim. Cârtirea primei comunități –...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.