Eticheta

autori evanghelici

a

Fundamentul neotestamentar al creștinismului

Autor cunoscut și îndrăgit, Andy Stanley revine – prin intermediul Editurii Scripturm (Oradea) – în peisajul editorial românesc. După ce ne obișnuise cu lucrări sau conferințe pe teme de eclesiologie – atât de populare în occident – iată-l pledând pentru Credința irezistibilă. În esență, este vorba de o evaluare a Noului Testament din perspectiva trăirii creștine, o...

Realitatea prezenței lui Hristos

În istoria deja milenară a creștinismului, Isus a fost văzut în fel și chip. Disprețuit și contestat pe de o parte, asumat până la fanatism pe de altă parte, Mântuitorul n-a fost cruțat de nici o interpretare posibilă. Acumulările de genul acesta au străbătut secolele cu o stridență asurzitoare. În prezent lucrurile stau și mai împestrițat. Contemporanii noștri se simt liberi să creadă și să...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.