Eticheta

Augustin

A

Rugăciunea săptămânii (91)

Mare ești Tu, Doamne, și preavrednic de laudă: mare este puterea Ta și înțelepciunea Ta e nemăsurată; iar omul, părticică a zidirii Tale, pretinde să Te laude, tocmai el, care, înveșmântat în firea-i muritoare, poartă cu sine mărturia păcatului său și mărturia că Tu le stai împotriva celor mândri. Cu toate acestea, omul, părticică a zidirii tale, vrea să te laude. Tu însuți îl îndemni la aceasta...

Desaga de cuvinte: TRADUCIANISM

Doctrină despre originea sufletului care susține că sufletul omenesc este transmis copiilor de către părinți odată cu trupul. Formată sub influența gândirii antice grecești, concepția a fost destul de populară în primele veacuri creștine. Nu puțini gânditori ai vremii au înclinat în această direcție, găsind explicația deopotrivă logică și comodă. Printre susținătorii doctrinei îi amintim...

Rugăciune (83)

Dumnezeule al virtuţilor, fă-ne iarăşi precum am fost, arată-ţi faţa către noi şi vom fi mîntuiţi. Căci oriîncotro s-ar îndrepta, sufletul omului nu va găsi decît dureri dacă se va agăţa de altceva decît de Tine, chiar dacă s-ar agăţa de lucruri frumoase, dar situate în afara Ta, Doamne, şi în afara sufletului însuşi. Aceste lucruri frumoase nu ar fiinţa dacă nu ar primi fiinţă de la Tine. Ele se...

Rugăciune (82)

O, Tu eşti preaînalt, preabun, preaputernic şi atotputernic, preaîndurător şi preadrept, preaputernic şi pururea de faţă, prea frumos şi preatrainic, neclintit şi de nepătruns, neschimbător şi toate schimbîndu-le, pururea nou şi pururea vechi şi toate înnoindu-le; spre bătrîneţe şi sminteală ai împins pe cei trufaşi fără să ştie. Eşti pururea mişcător şi pururea liniştit, adunînd la Tine pe...

Rugăciune (79)

Dă-mi, Doamne, putinţa de a şti şi de a înţelege dacă trebuie mai întîi să te invoc ori să te laud, să te cunosc, mai întîi, ori să te invoc! Dar cine te va invoca fără să te cunoască? Căci cel care nu te cunoaşte poate invoca pe altcineva în locul tău! Sau, mai degrabă, nu eşti tu invocat tocmai pentru ca să fii cunoscut? Cei care-L caută Îl vor găsi, iar cei care-L găsesc Îl vor lăuda...

Toate se vor împlini

Adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. (Mat. 5.18) În toiul aplauzelor noastre la isprăvile civilizației, Biblia se azvârle ca un cuțit, ciopârțindu-ne satisfacția, readucându-ne aminte că Dumnezeu are, și El, un glas în istorie – ne avertizează Abraham Heschel. Despre acest...

Cunoaștere și înțelepciune

În lucrarea Despre Trinitate, Augustin face diferența între scientia și sapientia. A pune într-o relație antagonică ȘTIINȚA și ÎNȚELEPCIUNEA mi se pare un demers pe cât de frumos pe atât de îndrăzneț. Și totuși episcopul de Hipona pare foarte convins. Explicația lui: știința (scientia) este cunoașterea preocupată de lumea exterioară; înțelepciunea (sapientia) este cunoașterea preocupată de lumea...

Caracterul didactic al ereziei

Apărută odată cu creștinismul și dezvoltându-se în umbra acestuia, erezia este – indirect – foarte importantă. Ea provoacă în mod necesar gândirea creștină, o modelează și îi ascute argumentele. Apologetica ar fi de neconceput fără atacurile subtile ale învățăturile false, iar o parte însemnată din scrierile creștine n-ar fi existat. În lucrarea sa Despre adevărata religie, Augustin...

Exercițiu de neuitare: Cornelius Otto Jansen

La 6 mai 1638 se stingea unul dintre cei mai mari teologi flamanzi ai tuturor timpurilor: Cornelius Otto Jansen. Născut în Ypres (Flandra de atunci, Belgia de astăzi) în anul 1585, Jansen a fost unul dintre cei mai prolifici lideri romano-catolici. A studiat la Universitatea din Louvian și a făcut încă de timpuriu o pasiune pentru scrierile lui Augustin. Sub impactul unor mari profesori, el a...

Șapte ani de pontificat

La 19 aprilie 2005, cardinalul Joseph Ratzinger devenea papa Benedict XVI. S-au scurs de atunci șapte ani de când catolicii au parte de un păstor diferit din multe puncte de vedere. Este unul dintre puținii pontifi de origine germană și, spre deosebire de Papa Ioan Paul al II-lea, una dintre cele mai discutate personalități de pe glob (A. Marga). Imediat după ce Conclavul a luat decizia, presa...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.