Eticheta

aristocrația

a

Dumnezeu și democrația

Este puțin probabil ca Dumnezeu să se realizeze în democrație. Democrația sectară și răzbunătoare este ceea ce putem numi eroarea teologică prin excelență, de vreme ce scopul urmărit de lume, departe de a fi nivelarea vârfurilor, trebuie să fie, dimpotrivă, crearea unor dumnezei, a unor ființe superioare, pe care celelalte ființe posesoare de conștiință să le adore și să le slujească, fericite că...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.