Eticheta

apostolul Pavel

a

Compasiune și logică

Vă îndemn dar fraților – spune apostolul Pavel în Rom. 12.1. Apoi se grăbește să așeze temelia: pentru îndurarea lui Dumnezeu. Prin urmare despre El este vorba întâi. Acum, odată pusă baza, creștinii trec la acțiune: să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească – conchide autorul. Câteva...

Elogiu paulin

Mircea Duțu este unul dintre dascălii noștri de calibru. Profesor universitar și președintele Universității Ecologice din România, domnia sa atacă un registru foarte larg de teme.
Vă propun să-l citiți într-un eseu dedicat apostolului Pavel și scris în 2009. Are o savoare specială acest articolaș. Sunt sigur că vă va face plăcere. Textul AICI.

Centrul gândirii pauline

În ultimele două secole preocuparea pentru epistolele apostolului Pavel a crescut considerabil. Teologi și filologi de mare anvergură și-au pus deoparte ani buni pentru a înțelege gândirea celui care a sistematizat, pentru prima dată, doctrina creștină. Iată câteva propuneri prezentate sintetic alături de numele celor care le-au susținut: doctrina justificării prin credință (E. Kasemann);...

Viața în 2

În numărul 323 al Dilemei vechi, d-na Anca Manolescu (A.M.) analizează viața conjugală din perspectiva discursului creștin (articolul Asceză, zoologie, transfigurare?). Ca un antropolog redutabil, A.M. face o incursiune remarcabilă în mentalul creștin patristic și medieval. Rezultatul? O supraevaluare a virginității și ascezei, pe de o parte; și o viziune reducționistă asupra vieții conjugale, pe...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.