Eticheta

Apostolul Ioan

A

Apostolul Ioan – „o liră bine alcătuită”

Fiul tunetului, cel iubit de Hristos, stâlpul bisericilor din întreaga lume, cel care are cheia cerului, cel care a băut paharul lui Hristos și cu botezul Lui s-a botezat, cel care s-a plecat pe pieptul Stăpânului cu multă îndrăzneală, acesta vine acum la noi. Nu intră pentru a juca o piesă, nu cu fața acoperită cu o mască (căci nu astfel de lucruri va spune), nici suindu-se pe scenă, nici...

Isus prin lentila lui Ioan, ucenicul iubit

Evanghelia după Ioan se află într-o solitudine ilustră. Singură într-o categorie creată într-un mod particular, diferită de sinoptici (Matei, Marcu și Luca), această carte biblică suscită un interes aparte. Divinitatea lui Isus este prezentată pe fiecare pagină, fără a ni se povesti nimic despre nașterea Lui. E o evanghelie fără arhangheli, fără păstori și fără magi. Nici Irod cel Mare nu-și...

Vechi și nou în gândirea lui Ioan

Apostolul Ioan – mult mai subtil decât ceilalți – ne arată în epistole cum vechiul nu înseamnă perimat și nici noul nu înseamnă perfect. O simplă lectură s-ar putea să treacă peste acest detaliu. Totuși, fundamental pentru Ioan este ceea ce dra de la început (1Ioan 1.1; 2.13,14; 3.11). Primordialitatea revelației prin Hristos este văzută ca o ancoră puternică ce dă stabilitate...

Secvențe ignațiene

Ignație Teoforul a fost un Părinte Apostolic și martir care a trăit în a doua jumătate a primului secol. Potrivit istoriei a fost al treilea episcop al Antiohiei, o zonă în care apostolii au activat în mod deosebit și unde creștinismul a avut un avânt imens. Se consideră că a fost ucenic de-al lui Petru, contemporan cu Policarp și, probabil, împreună cu acesta ucenic și-a lui Ioan. Fragmentele de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.