Eticheta

Apollonios din Tyana

A

Apollonius din Tyana și Isus din Nazaret

Am mai vorbit despre el. Se numește Emil Bock și a fost unul dintre cei mai mari teologi germani. Desigur, asupra lui planează o seamă de suspiciuni și este unul dintre cei mai controversați gânditori creștini moderni. Atașamentul lui față de Rudolf Steiner; viziunea sa ezoterică asupra religiei creștine; o oarecare orientare liberală, precum și o viziune elitistă despre viața de credință, sunt...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.