Eticheta

Andre Scrima

A

H.-R. Patapievici despre Andrei Scrima (1925-2000)

Consecință firească a unei relații de mentorat, H.-R. Patapievici vorbea cândva despre „Hermeneutica Părintelui Scrima”. Textul cu pricina prefațează lucrarea: Duhul Sfânt și unitatea Bisericii, Anastasia, București, 2004 – una dintre cele mai interesante analize asupra unui subiect mereu actual. Cine nu s-ar simți măgulit de-o asemenea receptare? Când construia un discurs, părintele Scrima...

Isus prin lentila lui Ioan, ucenicul iubit

Evanghelia după Ioan se află într-o solitudine ilustră. Singură într-o categorie creată într-un mod particular, diferită de sinoptici (Matei, Marcu și Luca), această carte biblică suscită un interes aparte. Divinitatea lui Isus este prezentată pe fiecare pagină, fără a ni se povesti nimic despre nașterea Lui. E o evanghelie fără arhangheli, fără păstori și fără magi. Nici Irod cel Mare nu-și...

Să nu vi se tulbure inima!

Tulburarea noastră este expresie și rod al necredinței noastre. Tulburarea apare la nivel sensibil, trupesc, așa cum se întâmplă la suprafața unei ape limpezi ca oglinda ce primește imaginea și o reflectă clar – asemenea sufletului omenesc în situație de deschidere și dialog – , dar, dacă aruncăm în ea o piatră – pricinuind o tulburare ce vine din afară -, se agită fundul apei...

Evanghelia după Ioan: „o minunăție”

Evanghelia după Ioan este o minunăție din punct de vedere al mișcării ce o caracterizează. După cum am văzut, prologul vorbește despre tot ce poate fi mai înalt, despre Treimea Preasfântă și mișcarea din interiorul Treimii. Se relatează apoi coborârea Cuvântului de la Tatăl la noi și se desfășoară drumul Cuvântului printre noi. Iar acum noi înșine ne ridicăm și urcăm împreună cu El spre slava pe...

I-a iubit până la capăt

Sintagma îi aparține lui Ioan. În  câteva cuvinte, apostolul iubirii descrie intensitatea ultimelor zile. Sunt zilele marilor confruntări, dar și a marii biruințe. De-a lungul lor, Isus rămâne ferm atasat de ai Săi. Apoi, după Înviere, îi va trimite în acea misiune mondială, misiune care trebuie să înglobeze toate neamurile. Andre Scrima ne ajută aici cu câteva explicații. Mie mi-au plăcut mult...

La Ierusalim

Mai fusese Isus în capitală. Mai intrase El chiar în Templu. Primele două dăți a fost dus de părinți (Luca. 2.27 și 2.46), iar apoi S-a dus pentru a purifica pentru întâia dată Casa Tatălui (Ioan 2.13-16). Acum însă e cu totul altceva. Viața Lui pământească parcurge ultima sută de metri; Isus pășește spre ceasul Său (A. Scrima). Supranumită și Intrarea Triumfală, ea scoate la iveală un Isus gata...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.